endringslogg

Endringslogg for Åpne Vegdata

View the Project on GitHub nvdb-vegdata/endringslogg

Vegkart - Endringslogg

Se https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3/splash:changelog