endringslogg

Endringslogg for Åpne Vegdata

View the Project on GitHub nvdb-vegdata/endringslogg

Vegkart - Endringslogg

Leveranser 2019

2019-3 [12. februar 2019] Ytelse

2019-2 [31. januar 2019] - Feilretting

2019-1 [17. januar 2019]