endringslogg

Endringslogg for Åpne Vegdata

View the Project on GitHub nvdb-vegdata/endringslogg

Datafangst - Endringslogg

Leveranser 2019

November

Datafangst 2019-7.1.0

Datafangst 2019-6.4.10

Datafangst 2019-6.4.8

Oktober

Datafangst 2019-6.3.4

Datafangst 2019-6.1.0

September

Datafangst 2019-5.6.1

August

Datafangst 2019-5.5.0

Datafangst 2019-5.4.0

Juni

Datafangst 2019.5.1.3

Datafangst 2019.4.4.2

Februar

2019-2 Vis tidsstempel for vegnett

Januar

2019-1 Vaffel 3