endringslogg

Endringslogg for Åpne Vegdata

View the Project on GitHub nvdb-vegdata/endringslogg

Datafangst - Endringslogg

Endringsloggen til Datafangst har byttet adresse. Fra nå av finner du den her.