endringslogg

Endringslogg for Åpne Vegdata

View the Project on GitHub nvdb-vegdata/endringslogg

Datafangst - Endringslogg

Leveranser 2021

Datafangst 2021-1.1.0 (14. januar)

Datafangst 2021-1.0.0 (05. januar)

Leveranser 2020

Desember

Datafangst 2020-3.4.0 (11. desember)

Datafangst 2020-3.3.0 (10. desember)

November

Datafangst 2020-3.1.1 (26. november)

Datafangst 2020-3.0.0 (23. november)

Oktober

Datafangst 2020-2.7.0 (30. oktober)

Datafangst 2020-2.6.1

Datafangst 2020-2.5.0

September

Datafangst 2020-2.4.1

Datafangst 2020-2.4.0

Datafangst 2020-2.3.1

Datafangst 2020-2.2.2

Datafangst 2020-2.1.3

Datafangst 2020-2.1.2

Datafangst 2020-2.1.0

August

Datafangst 2020-2.0.2

Datafangst 2020-1.14.0

Datafangst 2020-1.13.0

Datafangst 2020-1.12.1

Juni

Datafangst 2020-1.11.1

Datafangst 2020-1.11.0

Mai

Datafangst 2020-1.10.0

Datafangst 2020-1.9.2

Datafangst 2020-1.8.2

April

Datafangst 2020-1.7.0

Mars

Datafangst 2020-1.6.0

Datafangst 2020-1.5.2

Datafangst 2020-1.5.0

Datafangst 2020-1.4.0

Datafangst 2020-1.3.0

Februar

Datafangst 2020-1.2.0

Datafangst 2020-1.1.0

Januar

Datafangst 2020-1.0.4

Datafangst 2020-1.0.3

Datafangst 2019-8.1.6

Leveranser 2019

Desember

Datafangst 2019-8.0.3

Datafangst 2019-8.0.2

En stor endring i denne versjonen er at det nå er mulig å endre vegobjekter etter at de første gang er sendt inn til NVDB, og siden sende inn endringer på nytt. Dette gjelder både egenskaper, stedfesting og sammenkobling. På fanen for innsending til NVDB vil det vises oppdatert status for innsending, så den har fått noen endringer. Ikonet for at endringer er lagret i NVDB er litt endret for å harmonere bedre med ikonet for innsending.

Dette er en komplisert endring, så det er mulig at det vil dukke opp feil som vi ikke har funnet under testing. I så fall, gi oss beskjed på datafangst-support@vegvesen.no.

Andre endringer i denne versjonen:

November

Datafangst 2019-7.1.0

Datafangst 2019-6.4.10

Datafangst 2019-6.4.8

Oktober

Datafangst 2019-6.3.4

Datafangst 2019-6.1.0

September

Datafangst 2019-5.6.1

August

Datafangst 2019-5.5.0

Datafangst 2019-5.4.0

Juni

Datafangst 2019.5.1.3

Datafangst 2019.4.4.2

Februar

2019-2 Vis tidsstempel for vegnett

Januar

2019-1 Vaffel 3