endringslogg

Endringslogg for Åpne Vegdata

View the Project on GitHub nvdb-vegdata/endringslogg

NVDB API Skriv - Endringslogg

Endringsloggen gir oversikt over endringer og feilrettinger som er synlige/merkbare for klienter og brukere, f.eks.:

Leveranser 2021

Dato for utrulling i produksjon angitt i parantes.

2021-1.0 (2021-01-14)

Leveranser 2020

Dato for utrulling i produksjon angitt i parantes.

2020-17.1 (2020-12-22)

2020-17.0 (2020-12-09)

Oppdaterte XML-skjemaer

2020-16.0 (2020-12-02)

Oppdaterte XML-skjemaer

2020-15.3 (2020-11-23)

2020-15.2 (2020-11-16)

2020-15.1 (2020-11-06)

2020-15.0 (2020-10-23)

Oppdaterte XML-skjemaer

2020-14.2 (2020-10-13)

2020-14.1 (2020-09-30)

2020-14.0 (2020-09-23)

2020-13.0 (2020-09-14)

2020-12.1 (2020-09-14)

2020-12.0 (2020-08-20)

2020-11.0 (2020-08-13)

2020-10.0 (2020-07-01)

2020-9.1 (2020-06-23)

Oppdaterte XML-skjemaer

2020-9.0 (2020-06-16)

2020-8.0 (2020-06-02)

2020-7.0 (2020-06-02)

Oppdaterte XML-skjemaer

2020-6.0 (2020-05-14)

Oppdaterte XML-skjemaer

2020-5.0 (2020-04-28)

2020-4.1 (2020-03-26)

2020-4.0 (2020-03-16)

2020-3.0 (2020-02-27)

Oppdaterte XML-skjemaer

2020-2.0

Oppdaterte XML-skjemaer

2020-1.4

2020-1.3

2020-1.2

2020-1.1

2020-1.0

Leveranser 2019

2019-12.0

Oppdaterte XML-skjemaer

2019-11.0

Oppdaterte XML-skjemaer

2019-10.0

Oppdaterte XML-skjemaer

2019-9.0

Oppdaterte XML-skjemaer

2019-7.0

Oppdaterte XML-skjemaer

2019-6.0

Oppdaterte XML-skjemaer

Leveranser under KRR-prosjektet

Sprint 21

Oppdaterte XML-skjemaer

Sprint 20

Sprint 19

Oppdaterte XML-skjemaer

Sprint 18

Sprint 17

Oppdaterte XML-skjemaer

Sprint 16

Sprint 15

Oppdaterte XML-skjemaer

Sprint 14

Sprint 13

Sprint 12

Sprint 11

Sprint 10