endringslogg

Endringslogg for Åpne Vegdata

View the Project on GitHub nvdb-vegdata/endringslogg

NVDB API Skriv - Endringslogg

Endringsloggen gir oversikt over:

Leveranser 2020

2020-12.0

2020-11.0

2020-10.0

2020-9.1

Oppdaterte XML-skjemaer

2020-9.0

2020-8.0

2020-7.0

Oppdaterte XML-skjemaer

2020-6.0

Oppdaterte XML-skjemaer

2020-5.0

2020-4.1

2020-4.0

2020-3.0

Oppdaterte XML-skjemaer

2020-2.0

Oppdaterte XML-skjemaer

2020-1.4

2020-1.3

2020-1.2

2020-1.1

2020-1.0

Leveranser 2019

2019-12.0

Oppdaterte XML-skjemaer

2019-11.0

Oppdaterte XML-skjemaer

2019-10.0

Oppdaterte XML-skjemaer

2019-9.0

Oppdaterte XML-skjemaer

2019-7.0

Oppdaterte XML-skjemaer

2019-6.0

Oppdaterte XML-skjemaer

Leveranser under KRR-prosjektet

Sprint 21

Oppdaterte XML-skjemaer

Sprint 20

Sprint 19

Oppdaterte XML-skjemaer

Sprint 18

Sprint 17

Oppdaterte XML-skjemaer

Sprint 16

Sprint 15

Oppdaterte XML-skjemaer

Sprint 14

Sprint 13

Sprint 12

Sprint 11

Sprint 10