endringslogg

Endringslogg for Åpne Vegdata

View the Project on GitHub nvdb-vegdata/endringslogg

NVDB API LES V3 - Endringslogg og implementasjonsplan

Dette er endringer vi har gjort i hver sprint som er synlige for konsumenter av V3.

Oversikt over hvilken installasjon som er installert i hvilket miljø:

Fullførte versjoner

2021.1.0 (17.11.2020)

2020.20.0 (17.11.2020)

2020.19.0 (10.11.2020)

2020.17.0 (15.10.2020)

2020.16.0 (15.10.2020)

2020.15.0 (22.09.2020)

2020.14.0 (01.09.2020)

2020.13.0 (18.08.2020)

2020.12.0 (25.06.2020)

2020.11.0 (23.06.2020)

2020.10.0 (16.06.2020)

2020.9.0 (02.06.2020)

2020.7.0 (17.05.2020)

2020.6.0 (17.03.2020)

2020.5.0 (05.03.2020)

2020.3.0 (11.02.2020)

2020.2.0 (24.01.2020)

2020.1.0 (14.01.2020)

2019.17.0 (20.12.20219)

2019.16.0 (15.11.2019)

2019.15.0 (23.10.2019)

2019.14.0 (11.10.2019)

2019.13.0 (08.10.2019)

2019.12.0 (16.09.2019)

2019.11.0 (3.9.2019)

2019.10.0 (8.8.2019)

Sprint 22

Sprint 20

Sprint 21

Responsendringer

Sprint 19

Sprint 18.1

Responsendringer

Sprint 18

Sprint 17

Responsendringer

Sprint 16

Responsendringer

Sprint 15

Responsendringer

Sprint 14

Responsendringer

For oversikt over mulige verdier for feltene i responsen se API-dokumentasjonen

Sprint 13

Sprint 12

Sprint 11

Sprint 10

Sprint 9. 4. september

Navn i apiet:

Sprint 8. 14. august

Sprint 7. 26. juni

Sprint 6. 5. juni

Sprint 5. 15. mai

Sprint 4. 24. april

Sprint 3. 3. april

Sprint 2. 6. mars

Sprint 1. 13. februar

Fremtid